بایدها و نبایدها در عکاسی مینیمال

چقدر در مورد عکاسی مینیمال اطلاع دارید ؟ حتما شما هم از سیل عظیم تصاویر شلوغ و درهم خسته شده اید . روزانه تعداد زیادی تصاویر پیچیده در معرض دید ما قرار میگیرد ؛ در این اثنا هیچ چیز مثل تماشای یک تصویر مینیمالیست درست و حسابی ، خستگی مشاهده ی این حجم از شلوغی … ادامه