چطور با دوربین دیجیتال عکس های نوستالژی بگیریم ؟

واقعا چرا همیشه نوستالژی ها از جذابیت برخوردارند ؟ اصلا علاقه به المان های تداعی کننده حس نوستالژی در هیچ کس ردخور ندارد . اگر میخواهید با تحریک احساسات نوستالژی بیننده آنها را درگیر عکس خود کنید بهتر است فرصت را غنیمت شمرده و بدون فوت وقت این مقاله را بخوانید . در این متن … ادامه