آرشیو بندی چه تاثیری بر عکاسی حرفه ای دارند ؟

تا بحال چند بار گرفتار جست و جو در گالری تصاویر دسته بندی نشده ی خود شده اید ؟ سردرگمی بین سیل عظیمی از تصاویر ثبت شده و طبقه بندی نشده ، تجربه مشترکی بین عکاسان حرفه ای است که گویا میانه ای با آرشیو بندی تصاویر ندارند . چه بخواهید چه نخواهید ، مهارت … ادامه