چطور مناظر طبیعی را با لنز های واید به تصویر بکشیم ؟

هر عکاس حرفه ای ، یک لنز واید ! این فرمولی است که در تجهیزات اغلب عکاسان همه فن حریف دیده می شود . اما اینکه چطور به صورت حرفه ای با یک لنز واید عکاسی ، روی دیگر ماجراست که در این مقاله تحت بررسی قرار خواهد گرفت. لنز واید یکی از تجهیزات ضروری … ادامه