چگونه از پابلو پیکاسو برای عکاسی ایده بگیریم ؟

مطمئنا تا به حال بین تمام زیر و بم عکاسی ، به چنین چیزی برنخورده بودید ! هرچند هنر عکاسی و نقاشی با مرز ظریفی که با یکدیگر دارند همگام عمل میکنند اما قطعا برقراری ارتباط تنگاتنگ بین پیکاسوی نقاش و عکاسی ، تجربه هیجان انگیزی برای عکاسان خواهد بود .     آنتونی اپِس … ادامه