یک دوربین، یک نگاه: عکاس ایل

در میان عکاسان صاحب‌نام ایلات و عشایر ایران، یک چهره متفاوت‌تر از همه دیده می‌شود؛ حسن غفاری. یک عکاس به معنای حقیقی، مردم نگار. آن‌چه موجب شده عکس‌های حسن غفاری رنگ و بوی واقعی ایلی را داشته باشد، پیشینه زندگی ایلی خود او بوده است، آن هم ایل بزرگ بویراحمد که به علت کشمکش‌های درونی … ادامه