8 راه حل اصولی برای مقابله با تاری ناشی از لرزش دوربین

از هر 10 مقاله ای که بتکانید ، حداقل در 2 تای آنها در مورد ضرورت استفاده از سه پایه در عکاسی حرفه ای تذکر داده شده است . به قول معروف ردپای سه پایه و تک پایه ها را در مقالات عکاسی زیاد میبینید. اما با مطالعه این مقاله پی میبرید درمان تاری های … ادامه