آیا مفهوم ادیت ، ویرایش و روتوش یکسان است ؟

دستکاری روی یک عکس خام هیچ حد وسطی ندارد ؛ یا تصویر شما به چشم نوازترین حالت ممکن تغییر ظاهر میدهد یا خراب اندر خراب خواهد شد و واویلا به بار می آید. ایجاد تغییر در یک فایل خام تصویری از سه حالت زیر خارج نیست : رتوش ادیت ویرایش با رتوش بیشتر آشنا شوید … ادامه